Hudebník chce očistit jméno
Justice: Hradec prý nemá s mafií pirátů nic společného
Martina Pávová
Žalobu na ochranu osobnosti hudebníka Jiřího Hradce proti členu výboru Ochranného svazu autorského (OSA) Pavlu Chrastinovi projednával včera Městský soud v Praze. Předmětem žaloby jsou tvrzení uvedená v článku Případ Hradec - slovo na vysvětlenou, který P. Chrastina publikoval v květnu 1996 ve Zpravodaji OSA určeném pro autory a uživatele hudebních děl. Vedle omluvy žádá J. Hradec také finanční satisfakci ve výši 5 milionů korun za poškození jména. Žalovaný v článku naznačoval souvislost mezi J. Hradcem a jakousi mafií distributorů pirátských nahrávek, jež údajně hodlala ovládnout OSA. Označil žalobce také za teletextového monopolistu , který navíc požaduje za užití svých skladeb ve výběru z teletextu na ČT 1 desetinásobek částky, na niž má nárok. Dále Chrastina uvedl, že Hradec přestoupil pravidla závazná pro členy OSA a poškodil ostatní zastupované autory. Před soudem Chrastina vypověděl, že neexistovala souvislost mezi Hradcem a skupinou, jež žádala zahraniční partnery OSA o finanční výpomoc při zakládání konkurenční autorské organizace. Skupinu zmínil údajně proto, že informaci o ní se OSA dozvěděl ve stejné době, kdy J. Hradec vyzval výbor OSA k rezignaci. Při užití výrazů exkur ze do Palerma, podvodnická hlavička či organizovaný zločin v článku neměl prý Chrastina na mysli Hradce. K tvrzením o výběru z teletextu sdělil, že výbor OSA považoval skupinu devíti autorů hraných v tomto pořadu za monopol. Při výrocích o platebních požadavcích žalobce za teletext vycházel Chrastina podle svých slov z předpokladu, že Hradec zřejmě bude na chystané snížení honoráře za hudbu použitou v podkresu reagovat nesouhlasem, stejně jako reagoval údajně v některých dalších případech. Líčení bylo odročeno na konec dubna. Hradec podal v minulosti několik žalob proti OSA. Jejich předmětem jsou především nesrovnalosti ve vyúčtování honorářů za užití autorských děl v letech 1990 až 1993.

(LN 2.4.1997)