Znalecký posudek, soudní znalec Ing. Josef ©pryňar, 22.05.2000
soudní spor - nepřístupná účetní závěrka OSA
 


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com