Zpravodaj OSA č.36 doručený 15.8.2001
Nový ředitel OSA - JUDr. Alexandra Wünschová

Předseda výboru (dozorčí rady) OSA Luboš Andršt, valné shromáždění OSA 19.5.2001:
Zpravodaj 36, Andrst 1
Zpravodaj 36, Andrst 2