Pořady ČT nemají hudbu www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Není hlášeno - tedy ani propláceno - promyšlené okrádání autorů
OSA vybírá z ČT milióny Kč ročně za užití hudby
Díky nehlášení skutečně užité hudby z ČT (nově video) jsou její autoři posléze v OSA okradeni a vybrané "neidentifikovatelné" peníze si dle pravidel OSA přerozdělují jiní (i přes reklamace identifikovaného autora)
OSA tvrdí, že vinu nese Česká televize, neboť nehlásila použitou hudbu
Za nehlášení hudby z ČT byla zodpovědná šéfová právního odd. ČT a vedoucí útvaru styku ČT s OSA - JUDr. Alexandra Wünschová - která se po mých reklamacích stala ředitelkou OSA
Namísto řešení mých reklamací, mne mí "ochránci" z OSA nařkli, že zneužívám svého postavení zaměstnance ČT (kde jsem na rozdíl od nich nikdy nepracoval) a tím okrádám své kolegy autory - nařkli mne z toho co sami dobře znají - obvinili mne z vlastních životů
Propojení a vazby členů vedení OSA s ČT = organizované zločinné spolčení?
ČT

Z korespondence OSA s ČT vyplývá, že pořady ČT nemají hudbu
18.04.1995 (Ing. Eva Šumšálová byla v ČT podřízená JUDr. Wünschové)
není hlášeno 1

není hlášeno 2

není hlášeno 3
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com