1.4.1997, výpověď P. Chrastiny před Městským soudem v Praze.