Otevřený dopis předsedovi a členům dozorčí rady OSA, které žádám, aby se zněním tohoto dopisu seznámili účastníky valného shromáždění OSA, konaného dne 21.6.1997.

 

Pan Miroslav Ducháč, předseda dozorčí rady OSA a členové dozorčí rady OSA.

 

           Vážený pane předsedo dozorčí rady OSA,

děkuji za Vaši odpověď, zaslanou po urgenci, s půlroční prodlevou. Smyšlená nařčení mé osoby, intriky, právní chaos a naprostý opak ochrany autora jste nekomentoval a opodstatněnost svého loňského souhlasu s pozastavením mého členství v OSA jste opět nedoložil. Neřešení mých námitek proti vyúčtování z 6.2.1995 a 8.3.1996, ani nereagování na mé žádosti o nahlédnutí do účetní závěrky OSA a na mou žádost o veřejnou omluvu za lživá nařčení z OSA, jste nevysvětlil. Výskyt zfalšovaných dokumentů na OSA, na který poukazuji od roku 1994, ani nové podvrhy, „má“ údajná hlášení Teletextu, jste neprošetřil. Mou žádost o zaslání vyúčtovacího řádu GEMA s rozdíly 1:100, podle kterého prý byl vypracován vyúčtovací řád OSA, jste nevyslyšel. Nevysvětlil jste proč OSA stále střídá identifikační čísla (IČO) různých právních subjektů, když sám ředitel OSA na veřejnosti objasňuje, že uvádění různých subjektů OSA je zpochybňováním existence OSA. Po té, co jste se všemu vyhnul, se dovoláváte dopisu JUDr. Slaniny, který mně, ač neosloven, zaslal nic neřešící informace a píšete: „Doufáme, že jsou tímto Vaše námitky a požadavky dostatečně vysvětleny a zodpovězeny.“ Váš názor nesdílím a připomínám, že dozorčí radě OSA nepředsedá JUDr. Slanina, ale Vy - Miroslav Ducháč.

Jak víte, nepovažuji za správné, že autorům nebyl proplácen honorář za některá užití jejich hudby (improvizace, znělka atd.), že činovníci OSA vědomě používají falzifikáty, že bez oznámení blokují autorovi celý honorářový účet (z důvodu jím zahájeného soudního sporu), neuvádějí režijní srážku (až 50%), tají vyúčtovávané období (12, 15, nebo X měsíců dlouhé), nesdělují autorovi za co mu dávají honorář, na autorovy ohlášky díla připisují předpokládané užití (podkres), neřeší mnohaleté reklamace, nedodržují vlastní ani obecně závazné normy, zveřejňují důvěrné údaje, lžou, intrikují a pomlouvají autora k jehož ochraně se zavázali. Pravidla vznikají ex post, zápis z valného shromáždění se nedělá, účetní závěrka je nepřístupná, 1 minuta má proměnlivý počet vteřin, o výplatě nerozhoduje užití, ale obecná známost autora, chybí osvěta, uplatnit práva soudní cestou nelze, protože OSA dle názoru soudu právně neexistoval, apod. - tedy skutečnosti o nichž jste průběžně informován.

Jak dvě rozhodnutí Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA k datu podání žalob, tak dvě usnesení Vrchního soudu v Praze po odvolání se obou stran, hovoří o nesrovnalostech, nesprávnostech, chybné registraci apod. Na valném shromáždění OSA dne 15.6.1996 byli autoři informováni, že na nově vzniklou organizaci OSA 63839997 převádějí veškerý majetek, práva, povinnosti a závazky z organizace OSA 47214312. U tohoto subjektu je v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, uvedeno „platilo od: 15. října 1992 do: 15. října 1992“. Předchozí organizace OSA 023531 prý v roce 1992 zanikla, ale od uživatelů vybírala peníze ještě v roce 1995. Letos mají úřady za to, že stále existuje OSA 47114312. Sama organizace OSA střídáním IČO nepořádek ve svém právním zázemí potvrzuje.

Představitelé OSA informují veřejnost o mých údajných nárocích za Teletext, přestože vědí, že jsem o Teletextu nikdy nehovořil a není ani předmětem mých žalob proti OSA; v daném období ještě neexistoval. Ve sporu na ochranu osobnosti, který vedu proti P. Chrastinovi, uvedl ke svému článku ve Zpravodaji OSA č.17 P. Chrastina soudu: „Domnívám se, že žaloby podané žalobcem proti OSA nebyly v pořádku, byla tam sporná místa“...,....„Neviděl jsem žaloby“...,...„Na výboru jsme nabyli dojmu, že žaloby p. Hradce jsou motivovány úhradou za Teletext.“ JUDr. Slanina tvrdí, že jsem měl zablokován celý účet výborem OSA kvůli Teletextu, L. Andršt míní, že zadržování mého honoráře byl pochopitelný naschvál OSA, o kterém však výbor nerozhodl. Na loňském valném shromáždění, kam jsem dle P. Jandy neměl přístup, oznámil předsedající P. Janda autorům před hlasováním o mém vyloučení: „Pan Jiří Hradec má nejvíce užití v oblasti Teletextu. Ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, některé playlisty a není jich málo, které přišly do OSA z České televize, jsou vyplňovány a podepsányjeho rukou. Nemusím asi ani zdůrazňovat, že většina hudby je právě jeho.“ Na mé následné žádosti o vysvětlení výskytu těchto zfalšovaných dokumentů na OSA, nikdo, ani P. Janda, dodnes nereagoval. Za těchto okolností je na OSA možné naprosto vše a to s vědomím dozorčí rady, které předsedáte.

 

                     S pozdravem

 

 

V Praze dne 20.6.1997                                                                  Jiří Hradec