Výbor OSA                                                                     V Praze 12.2.1996

k rukám ředitele JUDr. Josefa Slaniny

Čs. armády 20

Praha 6

 

           Vážený pane řediteli,

 

           nevidím důvod, proč bych se měl zúčastnit jednání výboru OSA, svolaného na den 20.2.1996, na základě Vaší difamující výzvy ze dne 7.2.1996.

           Osobně s představiteli OSA mohu jednat jen za té podmínky, že ve veřejných sdělovacích prostředcích dementujete formou omluvy nepravdivá a urážlivá nařčení vůči mé osobě, která zazněla na Vaší tiskové konferenci dne 2.2.1996 z úst pana JUDr. Slaniny, pana Jandy, pana Chrastiny a pana Andršta.

           Touto cestou žádám o omluvu.

           Nic však nebrání tomu, aby jste o našich záležitostech jednali s mým právním zástupcem JUDr. Pavlem Pileckým.

 

                                S pozdravem

 

                                                                                               Jiří Hradec

                                                                                               Přemyslovská 37

                                                                                               13000 Praha 3