Korespondence 2001 www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
(předchozí korespondence je zde)


Prosba o sdělení mých adres ostatním:

Intergram
(27.4.2001 byla valná hromada Intergramu)
odesláno: 26.4.2001, 06:35 (e-mail a fax)
Komu: Intergram (intergram@intergram.cz)
Petr Ostrouchov, předseda výboru
Ing. Martin Mařan, ředitel

Zdravím a přeji vše dobré.
Stran ochrany duševního vlastnictví v ČR vás prosím, aby jste účastníkům valné hromady společnosti Intergram sdělili, kde naleznou průkazné materiály o činnosti organizace OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Děkuji, Jiří Hradec
hudební autor, výkonný umělec a výrobce

SAI - Svaz autorů a interpretů
(20.5.2001 byl sněm SAI)
odesláno: 15.5.2001, 16:41 (e-mail)
Komu: SAI Afrodita Katmeridu; SAI Antonín Smrčka; SAI Daniel Andel; SAI Eduard Krečmar; SAI Jakub Zahradník; SAI Jaromír Vogel; SAI Jiří Vondráček; SAI Luboš Andršt; SAI Marie Kounovská; SAI Michaela Pávová; SAI Zuzana Michnová;
Kopie: SAI Marek Dráb webmaster

Zdravím a přeji SAI úspěšnou činnost.
Prosím o uvedení mých internetových adres (k tématu ochrany duševního vlastnictví v ČR) na sněmu SAI, na www stránkách SAI, ale i kdekoliv jinde.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Děkuji, Jiří Hradec
info@jirihradec.cz
info@jirihradec.com
Poznámka: na mých www adresách jsou soudní dokumenty o OSA, články o OSA, mluvené slovo představitelů OSA, úryvky hudby, korespondence, atd.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
(19.5.2001 bylo valné shromáždění OSA)
odesláno: 17.5.2001, 07:34 (e-mail)
Komu: OSA sekretariát; OSA Praha (osa@osa.cz); OSA Karlovy Vary (Zak_Josef@osa.cz); OSA Hranice na Moravě (Baris_Roman@osa.cz); OSA Hradec Králové (smetana_pavel@osa.cz); OSA Havlíčkův Brod (novak_vaclav@osa.cz); OSA Děčín (pavelka_vaclav@osa.cz); OSA České Budějovice (Dankova_Miroslava@osa.cz); OSA Brno (Kux_Jan@osa.cz)

Kopie: Ministerstvo kultury ČR (minkult@mkcr.cz); Parlament ČR Posl. sněmovna (posta@psp.cz); Parlament ČR Senát (webmaster@senat.cz); Vláda ČR (posta@vlada.cz)

Věc: ochrana duševního vlastnictví v ČR
Zdravím,
prosím o předání mých internetových adres zastupovaným autorům a příslušným kompetentním osobám.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Děkuji, Jiří Hradec
info@jirihradec.cz
info@jirihradec.com
Poznámka: na mých www adresách jsou soudní dokumenty o OSA, články o OSA, mluvené slovo představitelů OSA, úryvky hudby, korespondence, atd.


Vánoce 2001:

Ministerstvo kultury ČR
odesláno: 12.12.2001, 13:28 (e-mail)

Komu: MK autor. právo (voriskom@mkcr.cz); MK Fuchsová (fuchsovd@mkcr.cz); MK info (mouckovai@mkcr.cz); MK kontrola (kuncoval@mkcr.cz); MK legislativa (kalcevom@mkcr.cz); MK majetko-právní (vrbatovj@mkcr.cz); MK (minkult@mkcr.cz); MK sděl. prostředky (gardasoj@mkcr.cz); MK sekretariát (zumanovb@mkcr.cz, sitteroh@mkcr.cz); MK zahraničí (hrychovh@mkcr.cz)

Zdravím a přeji hezké Vánoce 2001.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Jiří Hradec


OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
odesláno: 12.12.2001, 13:31 (e-mail)

Komu: OSA ekonom odbor (econom_dept@osa.cz, mares_miroslav@osa.cz); OSA členské odd. (cibulkova_pavla@osa.cz); OSA dokumentace (chalupova_sabina@osa.cz, zimova_helena@osa.cz, zamecnikova_libuse@osa.cz, jandackova_vladana@osa.cz, novakova_lenka@osa.cz, doc_dept@osa.cz); OSA informatika (rohlicek_jiri@osa.cz, baslerova_eva@osa.cz); OSA kontrola (skach_david@osa.cz, ext_insp@osa.cz, fabikova_vladka@osa.cz, bukovska_lenka@osa.cz); OSA mechanika (mirc_vladimir@osa.cz, kloubkova_zdenka@osa.cz, mech_dept@osa.cz, pastrnakova_ilona@osa.cz, perinova_jana@osa.cz, cerny_josef@osa.cz, stehlikova_helena@osa.cz); OSA verejne (skopal_otmar@osa.cz, francova_jana@osa.cz, priclova_vera@osa.cz, bartunkova_hana@osa.cz, karnikova_alena@osa.cz, prochazkova_miluse@osa.cz, sejnostova_eva@osa.cz, doutnacova_marie@osa.cz, klimkova_miroslava@osa.cz, ciglerova_dagmar@osa.cz, koznarova_zuzana@osa.cz); OSA verejne obec (brixiova_helena@osa.cz); OSA verejne Brno (kux_jan@osa.cz); OSA verejne Hranice (baris_roman@osa.cz); OSA verejne KV (zak_josef@osa.cz); OSA verejne CB (dankova_miroslava@osa.cz); OSA verejne H Brod (novak_vaclav@osa.cz); OSA verejne HK (smetana_pavel@osa.cz); OSA verejne Decin (pavelka_vaclav@osa.cz); OSA vysilaci (rtv_dept@osa.cz, kurelova_zuzana@osa.cz, skopalova_alena@osa.cz, barova_jana@osa.cz, rupertova_lenka@osa.cz); OSA pravni (suvova_eva@osa.cz, malisova_lenka@osa.cz, fruhaufova_jitka@osa.cz, buresova_tereza@osa.cz); OSA sekretariat (hurdova_zdenka@osa.cz, sanchezova_hana@osa.cz); OSA zahranici (jandourkova_jitka@osa.cz)

Zdravím a přeji hezké Vánoce 2001.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Jiří HradecPF 2002:

SAI - Svaz autorů a interpretů
odesláno: 27.12.2001, 1:07 (e-mail)
Komu: SAI Vratislav Vyskočil (vratislav.vyskocil@worldonline.cz); SAI Mikoláš Chadima (mch77@volny.cz); SAI Ludmila Císařová (ludmila.cisarova@seznam.cz); SAI Luboš Malý (lingua-musica@volny.cz); SAI Jiří Vondráček (jirka.vondracek@quick.cz); SAI Jakub Zahradník (jz@musical.cz); SAI Daniel Andel (ng@muzikus.cz); SAI Antonín Smrčka (audioservis@volny.cz); SAI Afrodita Katmeridu (katmeridu@hotmail.com)

Kopie: SAI_Jiří Vondráček; SAI_Zuzana Michnová; SAI_Michaela Pávová; SAI_Marie Kounovská; SAI_Marek Dráb webmaster; SAI_Luboš Andršt; SAI_Jaromír Vogel; SAI_Jakub Zahradník; SAI_Eduard Krečmar

Zdravím SAI a opakovaně prosím o uvedení mých internetových adres. Cílem SAI jistě není zatajování stavu ochrany autorů a jejich práv v ČR. Přikládám znění mého dopisu ze dne 15.5.2001:

Zdravím a přeji SAI úspěšnou činnost.
Prosím o uvedení mých internetových adres (k tématu ochrany duševního vlastnictví v ČR) na sněmu SAI, na www stránkách SAI, ale i kdekoliv jinde.

Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Děkuji, Jiří Hradec
info@jirihradec.cz
info@jirihradec.com
Poznámka: na mých www adresách jsou soudní dokumenty o OSA, články o OSA, mluvené slovo představitelů OSA, úryvky hudby, korespondence, atd.

===========================================

Přeji všem zdraví, klid a pohodu v roce 2002. Jiří Hradec

§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com